Immunofenotypisch beeld CLL

Standaard markers

CD5 positief, CD19 positief, CD20 doorgaans zwakke expressie, CD23 positief, kappa/lambda zwakke expressie met afwijkende ratio.

Optionele markers

CD200 positief, CD43 positief, CD79b zwak tot negatief. 

Stadiumindeling CLL

Indeling volgens Rai  

  Stadium   Definitie   Mediane overleving
  Rai 0   Alleen lymfocytose (>10*109/l of ≥5*109/l indien
  monoclonaliteit met immunofenotypering is
  aangetoond)
  >10 jaar
  Rai I   Lymfocytose en lymfadenopathie   >8 jaar
 
  Rai II   Lymfocytose en hepato-/splenomegalie
  Rai III   Lymfocytose en anemie (Hb <6,9  mmol/l)*   6,5 jaar
 
  Rai IV   Lymfocytose en trombocytopenie (<100*109/)*

* Indien anemie en trombocytopenie niet veroorzaakt wordt door autoantistoffen.

Indeling volgens Binet

  Stadium   Definitie   Mediane overleving
  Binet A   Geen anemie (Hb >6,2 mmol/l), geen trombo-
  cytopenie (≥100*109/l), lymfoïde ophoping
  in <3 regio’s
  >10 jaar
  Binet B   Geen anemie (Hb >6,2 mmol/l),  geen trombo-
  cytopenie  (≥100*109/l), lymfoïde ophoping
  in ≥3 regio’s
  >8 jaar
 
  Binet C   Anemie (Hb <6,2 mmol/l)* en/of trombocyto-
  penie (<100*109/l)*
  6,5 jaar
 

* Indien anemie en trombocytopenie niet veroorzaakt wordt door autoantistoffen.

Ook de verdubbelingstijd van de lymfocyten geeft bruikbare klinische informatie, omdat bovengenoemde stadiumindelingen momentopnames zijn en geen onderscheid maken tussen stabiele en progressieve ziekte.

 

Ga terug naar de CLL homepage of lees meer over CLL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen