Home Behandelprotocollen CAR-T Verwijsprocedure CAR-T
Op dit moment kan in de volgende ziekenhuizen CAR-T-celtherapie met axicabtagene ciloceucel (Yescarta) gegeven worden aan patiënten met een recidief of refractair DLBCL (inclusief getrans­formeerd FL) en een PMBCL na ≥2 systemische behandelingen:
  • Radboudumc
  • Amsterdam UMC
  • Erasmus MC
  • UMC Groningen
  • UMC Utrecht (binnenkort mogelijk, accreditatie in voorbereiding)
Op dit moment is er in het Radboudumc nog geen mogelijkheid tot behandeling van B-ALL patiënten (tot 25 jaar) met het daarvoor geregistreerde tisagenlecleucel (Kymriah).

Landelijke samenwerking


Samen met alle ziekenhuizen die CAR-T-celtherapie geven, is er een landelijke CAR-T-cel tumorboard opgericht, waarin zeer frequent (momenteel 2 maal per week) patiënten, die verwezen worden voor CAR-T-celtherapie, besproken worden.

Doelen zijn om de behandeling met CAR-T cellen zo goed mogelijk te verdelen over de ziekenhuizen, de behandeling voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken en zo snel mogelijk ervaringen met deze behandeling op te doen en deze te delen.

Er is een gezamenlijk behandelprotocol opgesteld en er worden naast de door de EMA verplichte EBMT registratie gezamenlijk data verzameld (na informed consent). Ook wordt er, na toestemming van de patiënt, materiaal verzameld voor de gezamenlijke biobank.

Verwijsprocedure

De aanmelding wordt beoordeeld door de landelijke CAR-T-cel tumorboard. Naar aanleiding hiervan wordt er binnen 3 werkdagen contact opgenomen met de behandelend arts. Als de patiënt aan de voorwaarden lijkt te voldoen én er een slot beschikbaar is voor behandeling zal de patiënt binnen een week worden opgeroepen voor screening.

Contactpersonen CAR-T cel behandelcentra


Radboudumc
Contactpersonen: Suzanne van Dorp, Wendy Stevens, Michel Schaap
E-mail: coordinatiestamceltransplantatie.hemat@radboudumc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC
Contactpersoon: Marie José Kersten
E-mail: CART-NL@amsterdamumc.nl

Erasmus MC
Contactpersonen: Pim Mutsaers en Elly Lugtenburg
E-mail: sct@erasmusmc.nl 

UMC Groningen
Contactpersoon: Tom van Meerten
E-mail: atmp@onco.umcg.nl

UMC Utrecht
Contactpersonen: Monique Minnema, Margot Jak 
E-mail: sct-hematologie@umcutrecht.nl