Procedure

Klik HIER voor de procedure aanmelden nieuwe studie. 

De hierboven genoemde procedure geldt voor alle nieuwe studies. Hieronder vallen: 

  • Investigator driven studies
  • HOVON en EORTC studies
  • Industrie studies
  • Niet-WMO plichtige studies
  • Studies i.s.m. Laboratorium Hematologie

Ook bij de volgende initiatieven dient het trialbureau in een vroegtijdig stadium betrokken te worden:  

  • Subsidieaanvragen voor studies (ook indien alleen een 'outline' bekend is)
  • Deelname aan studies waarvoor andere afdelingen een subsidieaanvraag schrijven
  • Deelname aan 'writing committees'

Contracten en CDA's

De afhandeling van contracten en 'confidential disclosure agreements' (CDA's) vindt altijd plaats via het trialbureau. 

Voor CDA's geldt dat deze niet op persoonlijke titel maar op naam van de instelling dienen te worden gesteld, waarbij het afdelingshoofd tekenbevoegd is.