Home Trialbureau hematologie Aanmelden nieuwe studie

Procedure

Alle nieuwe studies dienen te worden aangemeld bij de teamcoördinator van het trialbureau. Het gaat hierbij om: 

  • Investigator driven studies
  • HOVON en EORTC studies
  • Industrie studies
  • Niet-WMO plichtige studies
  • Studies i.s.m. Laboratorium Hematologie

Ook bij de volgende initiatieven dient het trialbureau in een vroegtijdig stadium betrokken te worden:  

  • Subsidieaanvragen voor studies (ook indien alleen een 'outline' bekend is)
  • Deelname aan studies waarvoor andere afdelingen een subsidieaanvraag schrijven
  • Deelname aan 'writing committees'

Voordat het trialbureau met de studie of het initiatief aan de slag gaat, wordt deze eerst beoordeeld door het MT studies bestaande uit afdelingshoofd, coördinator onderzoek, bedrijfsleider en teamcoördinator trialbureau.

Klik HIER voor de werkwijze van het MT studies en het te gebruiken aanmeld­formulier (alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc).

Contracten en CDA's

De afhandeling van contracten en 'confidential disclosure agreements' (CDA's) vindt altijd plaats via het trialbureau. 

Voor CDA's geldt dat deze niet op persoonlijke titel maar op naam van de instelling dienen te worden gesteld, waarbij het afdelingshoofd tekenbevoegd is.