Planning

Neem tijdig contact op met het trialbureau hematologie (tel. 024 - 3614794) indien er een patiënt in beeld is voor een specifieke studie.

Plan een eventuele screeningsvisite altijd in overleg met de researchverpleegkundige van de studie.  

Informed consent procedure

Een informed consent dient altijd in tweevoud door zowel patiënt als arts getekend te worden. De arts tekent altijd als laatste. Eén exemplaar is voor de patiënt. Lever het andere exemplaar in bij het trialbureau hematologie.

Noteer het verloop van de informed consent procedure in EPIC, ook indien blijkt dat de patiënt niet aan de studie kan of wil deelnemen. 

Aanmelding

Vul, indien beschikbaar, het registratie-/randomisatieformulier in en lever deze na ondertekening in bij het trialbureau hematologie. Na ontvangst voert het trialbureau hematologie de aanmelding en eventuele randomisatie uit.

Indien er gebruik gemaakt wordt van digitale registratieformulieren: vermeld in EPIC of de patiënt voldoet aan de in- en exclusiecriteria en neem contact op met het trialbureau hematologie (tel. 024 - 3614794). De aanmelding inclusief eventuele randomisatie wordt vervolgens in samenspraak uitgevoerd.

 

Ga terug naar de homepage Trialbureau hematologie Radboudumc.