Studies regio Oost-Nederland

Het is van belang om bij een potentiële kandidaat zo snel mogelijk af te stemmen met het ziekenhuis waar de betreffende studie loopt.

HOVON 147

Hoog risico smouldering MM

lees meer

ICON

Na 2-4 lijnen van behandeling en lenalidomide refractair

lees meer

MajesTEC-3

Na 1-3 lijnen van behandeling

lees meer

LAVA

Na ≥3 lijnen van behandeling en bevestigde CD1d expressie lees meer

AFFECT-2

Supportive care bij SCT voor MM

lees meer

In voorbereiding


MajesTEC-4 / EMN30

Onderhoudsbehandeling na eerste lijn

lees meer

CARTITUDE-5

Eerste lijn, fit, geen kandidaat autologe SCT

lees meer

Gesloten voor inclusie