Studies regio Oost-Nederland

Het is van belang om bij een potentiële kandidaat zo snel mogelijk af te stemmen met het ziekenhuis waar de betreffende studie loopt.

HOVON 147

Hoog risico smouldering MM

lees meer

CARTITUDE-5

Eerste lijn, fit, geen kandidaat autologe SCT lees meer

ICON

Na 2-4 lijnen van behandeling en lenalidomide refractair lees meer

MajesTEC-3

Na 1-3 lijnen van behandeling

lees meer

LAVA

Na ≥3 lijnen van behandeling en bevestigde CD1d expressie lees meer

AFFECT-2

Supportive care bij SCT voor MM lees meer

VITA

Kwaliteit van leven onderzoek

lees meer

In voorbereiding


CARTITUDE-6

Eerste lijn, fit, kandidaat autologe SCT

lees meer

Gesloten voor inclusie