Landelijk beleid

Zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de website van het RIVM voor de actuele ontwikkelingen rondom SARS-CoV-2.

Re-vaccinatie SARS-CoV-2

Indicaties

  • Recente allogene SCT
  • B-cel depleterende therapie

SARS-CoV-2 vaccinatie na SCT

Zie pagina Vaccinatie na SCT

SARS-CoV-2 vaccinatie bij B-cel depleterende therapie

Indien eerder gevaccineerd tijdens behandeling en de behandeling wordt nog voortgezet: alleen eerste en tweede booster (conform RIVM programma voor mensen met een afweerstoornis).

Indien eerder gevaccineerd binnen 8 maanden na de laatste gift: alleen eerste en tweede booster (conform RIVM programma voor mensen met een afweerstoornis).

Indien behandeling >8 maanden geleden gestopt: volledige hervaccinatie (3 vaccinaties à 4 weken en 1 booster 3 maanden later).

Afhankelijk van de situatie van de patiënt en/of het gebruikte B-cel depleterende middel kan van het aantal vaccinaties en de timing worden afgeweken.

 

Ga terug naar de homepage Vaccinatieprotocol.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen