Home Behandelprotocollen CAR-T Richtlijnen en literatuur

Richtlijnen


Er is op dit moment geen landelijke behandelrichtlijn specifiek voor CAR-T-celtherapie. De behandeling met CAR-T-celtherapie is in de landelijke behandelrichtlijnen van de betreffende ziektebeelden opgenomen.

Literatuur

  1. Landelijk protocol Yescarta - HOVON werkgroep Stamceltransplantatie - subcommissie Cellulaire therapie