Het protocol CAR-T-celtherapie beschrijft de taken en bevoegdheden van de verschillende betrokken disciplines. 

Het protocol bevat daarnaast linken naar verschillende bij CAR-T-celtherapie horende documenten. Het merendeel van deze documenten is afgeschermd en alleen toegankelijk via het netwerk van het Radboudumc.