Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Koorts, gewichtsverlies, nachtzweten
  • Infecties

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Cutane laesies

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Immunofenotypering: zie Toelichting diagnostiek PLL voor markers
 • Cytogenetica (TP53 mutatie bij B-PLL; FISH naar TCL1 rearrangement bij T-PLL)
 • Chemie: kreatinine, LDH
 • Virologie: HIV, HBV, HCV, CMV

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat (op indicatie):
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
  • Cytogenetica
 • Cristabiopt (op indicatie)

Beenmergonderzoek is alleen geïndiceerd indien de analyse van perifeer bloed niet conclusief is.

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax en abdomen met contrast

 

Ga terug naar de PLL homepage of lees meer over PLL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.