Home Behandelprotocollen NHL Splenaal marginale zone lymfoom

FIL score

Parameters:

  • Hb <7,5 mmol/l
  • Verhoogd LDH
  • Albumine <35 g/l

Alle parameters 1 punt.

Risicogroep

Score

5 jaar overleving

Laag

0

88%

Intermediair

1

73%

Hoog

2-3

50%

Montalban score

Parameters:

  • Verlaagd Hb
  • Verlaagd trombocytenaantal
  • Verhoogd LDH
  • Extra-hilaire betrokkenheid

Alle parameters 1 punt.

Risicogroep

Score

5 jaar overleving

Laag

0

95%

Intermediair

1-2

87%

Hoog

3-4

68%

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen