Home Behandelprotocollen MDS-MPN-u Risicoclassificatie

MDS/MPN-u is de meest heterogene groep binnen de MDS/MPN overlap syndromen. De mediane overleving wordt geschat op 21,8 maanden.

Om een iets beter beeld van de prognose te krijgen kunnen patiënten op basis van moleculaire afwijkingen ingedeeld worden in CMML-like, aCML-like, MDS/MPN-RS-T-like, TP53 gemuteerd MDS/MPN of een restcategorie. De gemiddelde overleving van patiënten met TP53 is het kortst. De prognose van de andere patiënten is vergelijkbaar met de prognose van de ziekte waar ze op lijken.

Indeling op moleculaire afwijkingen

 • CMML-like:
  • TET2/TET2
  • TET2/SRSF2
  • RUNX1/SRSF2
 • aCML-like:
  • ASXL1/SETBP1
  • SETBP1/SFSF2
  • ASXL1/EZH2
  • RUNX1/EZH2
 • MDS/MPN-RS-T-like:
  • SF3B1
  • DNMT3/SF3B1
  • SF3B1/JAK2
  • DNMT3A/JAK2
 • TP53 gemuteerd MDS/MPN
 • Restcategorie

 

Ga terug naar de MDS/MPN-u homepage of lees meer over MDS/MPN-u:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.