Diagnostische criteria volgens WHO classificatie 2016

  • Myeloïde neoplasie met gemengde myeloproliferatieve en myelodysplastische kenmerken bij diagnose, die niet voldoet aan de WHO criteria voor een andere MDS/MPN, MDS of MPN
  • <20% blasten in perifeer bloed en beenmerg
  • Klinische en morfologische kenmerken van één van de categorieën van MDS*
  • Klinische en morfologische myeloproliferatieve kenmerken gedefinieerd als trombocyten ≥450*109/l geassocieerd met megakaryocytaire proliferatie in het beenmerg en/of leukocyten ≥13*109/l
  • Geen recente cytotoxische behandeling of behandeling met groeifactoren die de myelodysplastische/myeloproliferatieve kenmerken verklaart
  • Geen PDGFRA, PDGFRB of FGFR1 rearrangement, geen PCM1-JAK2

* Patiënten bij wie wordt voldaan aan de criteria voor MDS met geïsoleerde del(5q) zijn uitgesloten van deze diagnose onafhankelijk van de aanwezigheid van trombocytose of leukocytose.

 

Ga terug naar de MDS/MPN-u homepage of lees meer over MDS/MPN-u:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.