Home Behandelprotocollen GvHD Respons criteria

Respons

Criteria

Complete respons (CR)

Verdwijnen van alle symptomen en tekenen van GvHD in alle organen

Partiële respons (PR)

Verbetering van ≥1 stadium van één of meer organen, zonder progressie in één van de organen

Gemengde respons

Verbetering in minstens één orgaan, maar met progressie in één of meer andere organen

Geen respons (NR)

Geen verbetering

Progressie

Verslechtering met ≥1 stadium zonder verbetering in één van de aangedane organen

 

Ga terug naar de homepage Graft versus host disease.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen