Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Eerdere intoxicaties, blootstelling aan toxische stoffen, behandeling met chemotherapie
  • Verhoogde bloedingsneiging

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Huidafwijkingen (petechiën, hematomen, leukemia cutis, Sweet syndroom en erythema nodosum)
  • Hemorrhagische diathese
  • Testes, mond/gebit, gingivahyperplasie, KNO gebied, hoofdpijn en neurologische uitval
  • Koorts en infectiehaarden, waaronder perianale regio

Laboratoriumonderzoek


Klik HIER voor het protocol “Diagnostiek leukemie/lymfoom buiten kantooruren”. Dit document is alleen toegankelijk voor gebruikers die toegang hebben tot het kwaliteitsnetwerk van het Radboudumc.

Bloed
Standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten getal en microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, calcium, fosfaat, magnesium, uraat, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, haptoglobine, glucose en CRP
 • Stolling: PT, APTT, fibrinogeen, d-dimeer
 • Bloedgroep (tweemaal apart aanvragen)
Indien patiënt in aanmerking komt voor intensieve behandeling:
 • Virusserologie: HIV, HTLV1, HBV, HCV, CMV, EBV, HSV, VZV
 • Serologie: lues, toxoplasma. Overweeg bij patiënten uit endemische gebieden screening op tuberculose (Quantiferon-test), strongyloides, schistosomiasis
Urine 
 • Urine screening en sediment
 • 24-uurs urine kreatinine klaring (op indicatie)
Beenmerg
 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie (minimaal 200 leukocyten in bloeduitstrijk en 500 kernhoudende cellen in beenmerguitstrijk tellen)
  • Immunofenotypering: zie AML - Diagnostiek
  • Cytogenetica (overweeg cito FISH voor t(15;17))
  • Moleculaire diagnostiek: fusiegen detectie PML-RARα (t(15;17)) met PCR
Microbiologie 
 • Kolonisatiekweken (bacterieel en gist/schimmel) volgens lokaal protocol
Biobanking
 • Denk aan invriezen beenmergaspiraat en perifeer bloed ten behoeve van eigen biobank. Dit is alleen mogelijk na informed consent.
 • Denk aan afname van materiaal ten behoeve van studies waar patiënt mogelijk kandidaat voor kan zijn. Dit is alleen mogelijk na (studiespecifiek) informed consent. Overleg met de researchverpleegkundige

Beeldvorming

 • X-thorax of CT scan thorax (HRCT of low-dose CT)

Overige onderzoeken

 • HCT-CI volgens Sorror (op indicatie)
 • Fundoscopie (op indicatie)
 • ECG (let op QT-verlenging)
 • Longfunctieonderzoek (op indicatie)
 • Nucleaire ejectiefractie voor bepaling linker ventrikel functie (op indicatie)
 • Comprehensive Geriatric Assessment (op indicatie)

Verwijzingen / consultaties

 • Consult MKA chirurg (op indicatie)
 • Consult KNO arts en CT scan sinus (op indicatie)
 • Consult gynaecoloog voor advies t.a.v. fertiliteit/counseling en eventuele semenpreservatie (op indicatie)

Ga terug naar de APL homepage of lees meer over APL: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen